Fortrolighedserklæring .

1. FORTROLIGE OPLYSNINGER

1.1 “Oplysninger” skal betyde alle oplysninger og data (uanset om de er mundtlige eller skriftlige), der videregives fra kunde til IFACT, og som indeholder informationer omkring kunden eller kundens kommercielle anliggender, herunder produktion, drift, produkter, ydelser, know-how, processer, tekniske informationer, tegninger, økonomi- eller andre data.

1.2 Oplysningerne skal anses som Fortrolige Oplysninger.

1.3 Følgende oplysninger anses dog ikke for Fortrolige Oplysninger:

• Oplysninger, som på tidspunktet for videregivelsen til IFACT, allerede var offentligt tilgængelige eller offentligt kendte;

• Oplysninger, som efter videregivelsen til IFACT bliver offentligt kendte eller offentligt tilgængelige, såfremt dette sker uden Leverandørens indblanding eller brud på denne Aftale;

• Oplysninger, som IFACT bevisligt var i besiddelse af på tidspunktet for videregivelsen fra Kunden og ikke forinden var erhvervet direkte eller indirekte fra Kunden;

• Oplysninger, som IFACT får fra en tredjepart, der ikke har erhvervet oplysningerne direkte eller indirekte fra Kunden, og som lovligt er i besiddelse af de pågældende oplysninger;

• Oplysninger, som IFACT bevisligt er blevet uafhængigt udviklet af sine medarbejdere, eller repræsentanter for IFACT uden brug af Fortrolige Oplysninger, modtaget fra Kunden.

​​

2. PARTERNES FORPLIGTELSER

2.1 IFACT skal i henhold til denne Aftale:

• Hemmeligholde Fortrolige Oplysninger og afholde sig fra at videregive Fortrolige Oplysninger til tredjemand;

• Træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at tredjemand ikke utilsigtet kommer i besiddelse af Fortrolige Oplysninger;

• Afholde sig fra at kopiere, reproducere, distribuere eller videregive Fortrolige Oplysninger til andre end ansatte hos kunden (med betalt licens) eller repræsentanter, der er direkte involveret i samarbejdet (forudsat at sådanne ansatte eller repræsentanter er underlagt samme fortrolighed som i denne Aftale).

2.2 IFACT skal dog være berettiget til at videregive Fortrolige Oplysninger, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen eller såfremt offentlige myndigheder påkræver dette.

3. EJERSKAB OG GARANTIER

3.1 Parterne er enige om, at ejerskabet til Fortrolige Oplysninger forbliver Kundens, og at ingen licens, patent, ophavsret, varemærker eller anden lignende rettighed bliver tildelt IFACT under denne Aftale.

3.2 Parterne er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugbarheden af ​​de Fortrolige Oplysninger. Parterne er enige om, at ingen garantier af nogen art angående de Fortrolige Oplysninger, er afgivet i henhold til denne Aftale.

3.3 Overladelse af Fortrolige Oplysninger er reguleret af indgået databehandleraftale.

4. IKRAFTTRÆDEN, VARIGHED OG OPSIGELSE

4.1 Aftalen skal være gældende fra datoen for indgåelse af samarbejdet, men skal inkludere alle Fortrolige Oplysninger, der er afgivet fra Kunden til IFACT forud for denne dato.

5. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

5.1 De rettigheder og forpligtelser, der tilfalder IFACT i forbindelse med denne Aftale, skal udvides til enhver juridisk enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med IFACT.

5.2 Aftalen udgør hele grundlaget for behandling af Fortrolige Oplysninger mellem Parterne og erstatter eventuelle tidligere aftaler angående samme forhold.

5.3 Bestemmelserne i Aftalen kan alene ændres eller frafaldes skriftligt mellem Parterne. Ingen fejl eller forsinkelse i udøvelsen af ​​en rettighed i henhold til Aftalen skal anses som et afkald på udøvelsen af en sådan rettighed.

5.4 Aftalen kan ikke overdrages uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden Part.

5.5 Aftalen er underlagt lovgivningen i Danmark.

5.6 Enhver tvist som måtte udspringe af denne Aftale skal afgøres ved de danske domstole.

SQL rettigheder.

For at kunne læse data på din SQL Server skal IFACT brugeren have følgende rettigheder

Datareader
Denne role tillader at vores bruger kan hente data ud.

Viewstate
Denne role tillader at vores bruger kan hente metadata ud om tabeller og kolonner. Denne er ikke altid oprettet pr. std. Sådan opretter du Viewstate rollen:

USE databasens-navn-her
CREATE ROLE [db_ViewState]
GRANT VIEW DATABASE STATE TO [db_ViewState]

Sådan tildeles rettigheder

Naviger til:
Databases -> Databasens-navn-her -> security -> Users

Åbn egenskaber for IFACT brugeren og tildel:
db_Datareader og db_ViewState 

Bestil din BI-løsning.

Bliv ringet op.


Udfyld dit navn og dit telefonnummer, så ringer vi dig op til en snak om hvordan BI kan gøre en forskel for din virksomhed.